0911 000 486

Chủng vân tay đại bàng có gì đặt biệt

Dấu vân tay đại bàng

Vân tay chủng Đại Bàng là một trong 3 nhóm vân tay chính của con người. Bạn đang ở hữu dấu vân tay đại bàng này, bạn muốn tìm hiểu về tính cách và các vấn đề liên quan khác.

Hãy tham khảo bài viết sau đây sẽ giải thích một cách chi tiết cho bạn:

Bạn đang sở hữu chủng vân tay đại bàng

Như các bạn biết đấy, không phải ngẫu nhiên mà chủng vân tay này, người ta thường hay gọi là chủng vân tay đại bàng.

Bởi nó mang một tính cách mạnh mẽ giống như đại bàng.

Chủng này thường biểu hiện sự quyết tâm, mục tiêu rõ ràng và có lối sống khá nội tâm và tình cảm.

Người có chủng vân tay đại bàng thường có sức nhẫn nhịn về tinh thần, trí tuệ của họ cũng nhanh nhẹn.

Ở chủng này vân tay đại bàng thường được chia thành 9 nhóm nhỏ. Mỗi hình vân xoáy đều có dạng 1 core (tâm) và 2 datal (giao điểm) và được chia thành 3 nhóm chính như sau:

  • Chủng vân tay đại bàng WC, WD, WI

  • Chủng vân tay đại bàng WT, WS, WE

  • Chủng vân tay đại bàng WP, WL, WX

Chủng vân tay đại bàng WT, WS, WE và có tính cách gì đặc biệt?

Cách nhận biết:

  • Vân tay WT: Bạn hãy nhìn những đường tròn đồng tâm được thể hiện trên dấu ngón tay.
  • Vân tay WS: Bạn hãy nhình những đường bầu dục và có cùng chung một điểm tâm.

Tính cách chung:

  • Có tính tập trung cao.
  • Có tính cách của một nhà lãnh đạo.

Chủng vân tay đại bàng WP, WL, WX và có tính cách gì đặc biệt?

Tính cách chung:

  • Mạnh mẽ
  • Trực giác tốt

Như các bạn thấy đấy, người có dấu vân tay đại bàng thường là những người có tốt chất và tiềm năng của một ngời lãnh đạo.

Vậy để tìm hiểu và nhận biết những yếu tố trên thì bạn nên tìm một địa chỉ uy tín nào để thực hiện sinh trắc vân tay cho mình.