Chỉ số thông minh tâm linh

Chỉ số thông minh tâm linh

SQ (Spiritual Quotient) – Chỉ số thông minh tâm linh:

Thể hiện trí thông minh tâm linh. Năng lực cảm nhận những giá trị linh thiêng. Biểu hiện một cá nhân tuy tư thực tại và hiện sinh cao, nền tảng bình an và kết nối quá khứ với thực tại, khả năng trở về nguồn gốc tâm linh.

Người với chỉ số SQ cao thể hiện những đặc điểm sau:

+ Linh hoạt, dễ cảm nhận những giá trị linh thiêng.

+ Tự nhận thức.

+ Có năng lực đi theo tầm nhìn

Chỉ số thông minh tâm linh gồm 4 cấp độ khác nhau:

  1. Nhiếp tâm là giữ cho tâm hồn tĩnh lặng, mà các giác quan vẫn làm việc, có nghe, có thấy nhưng không suy nghĩ.
  2. Vô vi: Vô là không, Vi là hành vi. Vô Vi, không phải là không làm gì cả, mà đừng làm cái gì đến thái quá. Vô vi là đừng dụng tư tâm mà xen vào cái sống tự nhiên của mọi vật.
  3. Cảm nhận bản thể trong suốt và tròn đầy: Hiểu biết về sự sống đang tồn tại trong chính cơ thể của mình với một tư duy tích cực và một trái tim nhân hậu.
  4. An trụ và tâm thông An trụ tâm không phải đưa tâm về một nơi nào an lành để nghỉ ngơi. Mà là an trụ nơi vô trụ, không còn dính mắc hay bám víu bất cứ nơi nào hay điều gì. Tâm tuy vắng lặng nhưng luôn luôn tỉnh thức.

Ứng dụng trong cuộc sống:

  • Hỗ trợ giúp học, nắm bắt tốt các khóa học vật lý trị liệu
  • Trau dồi các kỹ năng phù hợp cho vị trí hướng dẫn viên du lịch các chuyến du lịch như kiểu “Hành trình về Phương Đông “
  • Nghiên cứu phong thủy, tinh hoa văn hóa tâm linh.
  • Học và trở thành giảng sư thiền, yoga
  • Nghiên cứu, dịch sách về nghành khoa học tử vi phong thủy, chiêm tinh.

Với những gì về chỉ số thông minh tâm linh được APS tổng hợp lại. Từ đó giúp cho mọi người phát hiện ra được tiềm năng trong mỗi cá nhân và người thân.