Người có trí thông minh hiện sinh

thông minh hiện sinh

Đại diện của những người có trí thông minh hiện sinh thường là những nhà hiền triết (thời xưa) hoặc triết học thời nay. Do đó việc phát hiện và bồi dưỡng những đối tượng có trí thông minh hiện sinh sẽ tạo ra những bước ngoặc phát triển về tri thức, văn hóa cũng như tư duy nhân loại.

Tính cách nào nổi trội nơi những người có trí thông minh hiện sinh

 1. Là người lạ lùng, ít nói và hay dự báo về các vấn đề trong cuộc sống.
 2. Quan tâm đến những vấn đề mang tính chất vĩ mô, chính trị xã hội hay toàn cầu.
 3. Cực kỳ nhạy cảm với các phẩm chất mang tính tư duy, trừu tượng, tâm linh con người.

Một số hoạt động hay gặp ở những người có trí thông minh hiện sinh

 1. Nghiên cứu khoa học, tổng hợp và xử lý các vấn đề mang tính chính trị, xã hội, toàn cầu.
 2. Đưa ra các phát kiến mới về triết học, thiên văn học, vũ trụ học…
 3. Tham gia vào những công việc đòi hỏi nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và phát minh.

Làm sao để hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển cho người có trí thông minh hiện sinh

 1. Khích lệ và chú tâm lắng nghe mỗi phát biểu của họ dù nó có vẻ không hợp lý.
 2. Khuyến khích họ tham gia và giải quyết các vấn đề thuộc phạm trù vĩ mô trong xã hội.
 3. Đề nghị họ tham gia các hiệp hội, tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

Gương danh nhân tiêu biểu cho trí thông minh hiện sinh

 1. Socrates – nhà triết gia Hy Lạp cổ đại nổi tiếng.
 2. Isaac Newton – nhà thiên văn học, vật lý học, triết học, toán học thời cận hiện đại.

Có thể xem những người có trí thông minh hiện sinh là tài sản quý của mọi đất nước. Nếu chúng ta phát hiện và có điều kiện giao tiếp với họ thì nên cố gắng khuyến khích, động viên và tạo mọi điều kiện để họ phát huy tài năng của mình giúp ích cho xã hội.

Nếu bạn muốn khám phá mình có phải thuộc dạng thông minh trên thì hãy đăng kí làm một bản sinh trắc tại đây nhé: Sinh trắc vân tay

Nguồn tổng hợp: insighttalent